ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 130cm
  • ΚΩΔ 8-132  Κοντάρι μεταλλικό με Επένδυση 130cm ΧΟΝΔΡΗ ΒΙΔΑ
  • ΚΩΔ 8-044 Κοντάρι μεταλλικό με Επένδυση 130cm ΨΙΛΗ ΒΙΔΑ