ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑABCDΒΑΡΟΣ
P4034 X 3 Σκαλοπάτια3.68 m1.79 m1.01 m1.02 m11.0 kg
P4044 X 4 Σκαλοπάτια4.67 m2.25 m1.25 m1.26 m14.0 kg