ΣΧΟΙΝΙ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ 20Μ

ΚΩΔ 11-019